urbanismus

studie nové lokality u stanice metra Nemocnice Krč
urbanistická studie náměstí v Miličíně
veřejné prostranství v Miličíně